Tłumaczenia przysięgłe

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia przysięgłe, poświadczone lub uwierzytelnione. Tego typu tłumaczenia potrzebne są przy różnego rodzaju dokumentach urzędowych, jak na przykład akty notarialne.

Tłumaczenia ustne:

  • tłumaczenia rozmów, spotkań biznesowych, tłumaczenia negocjacji;
  •  tłumaczenia symultaniczne;

Tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione:

  • tłumaczenia dokumentów urzędowych;
  • tłumaczenia dokumentów sprowadzanych pojazdów;
  • tłumaczenia aktów notarialnych ;
  • tłumaczenia umów spółek;

tłumaczenia przysięgłe